Меню
Your Cart

Політика конфіденційності

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА) ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Інтернет-магазин «Ligrand», іменований надалі “Продавець” з одного боку, пропонує будь-якій юридичнійабо фізичній особі, що надалі іменується “Замовник”, надання послуг в мережі Інтернет (даліПослуги) стосовно продажу товарів та надання послуг, зазначених на інтернет-сторінці https://ligrand.ua/. Цей договір оферти є публічним, і згідно ст. ст. 633, 641 і гл. 3 Цивільного кодексу України його умовиоднакові для всіх споживачів, беззастережне прийняття умов якого у відповідності з п. 2 ст. 642 Цивільногокодексу України вважається акцептом даної Оферти (далі Договору) Замовником та Виконавцем.

1.2. Даний Договір може бути заключений в наступний спосіб:Шляхом реєстрації на офіційному сайті Продавця ligrand.ua, присвоєння Замовнику унікального логіна користувача та наступній оплаті Замовником рахунку, отриманого від Продавця.

1.3. Укладаючи даний Договір Замовник підтверджує, що цілком і беззастережно згоден з тим, що він:

• В тому випадку, якщо являється фізичною особою дає згоду на отримання та обробку Продавцем персональних даних Замовника з метою виконання умов даного Договору. Дозвіл на обробку та збереження персональних даних діє на весь строк дії Договору, і далі - протягом трьох років після закінчення терміну дії цього Договору.

• Датою закінчення дії Договору вважається день закінчення останньої замовленої та оплаченої Замовником послуги.

• Продавець зобов'язується обробляти персональні дані Замовника виключно у відповідності із Законом України “Про захист персональних даних”.


2. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ЦЬОМУ ДОГОВОРІ

2.1. Аккаунт — сукупність прав користувача по відношенню до розрахованої на багато користувачів системи, що утворюється після реєстрації у вигляді «облікового запису» на веб-сервері-сервері Продавця. Визначається наявністю власного імені (Логіна) і Пароля.

2.2. E-mail – електронна пошта.

2.3. Веб-сайт — електронне представництво Продавця в мережі Інтернет, інформаційноінтерактивний ресурс.

2.4. Кабінет клієнта – особистий аккаунт клієнта, в якому він має можливість управляти рахунками, робити замовлення, проводити платежі і таке інше. Кабінет клієнта знаходиться на сайті Виконавця за адресоюhttps://ligrand.ua/.

2.5. Логін — унікальний для веб-сервера Продавця набір букв та цифр, який у поєднанні з Паролем слугує ідентифікатором Замовника.

2.6. Пароль — набір букв і цифр, який у поєднанні з Логіном, слугує ідентифікатором Замовника.

2.7. Товар/Послуга — предмет торгівлі (виріб, модель, аксесуар, комплектуючі та супровідні предмети, будь-які інші предмети торгівлі, роботи), щодо придбання якого на Веб-сайті розміщена пропозиція Продавця.

2.8. Замовник (Покупець) — будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особапідприємець, згідно чинного українського законодавства, що відвідали Веб-сайт https://ligrand.ua/ та мають намір придбати той чи інший Товар.

2.9. Продавець - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно чинного українського законодавства, які є власниками чи розповсюджувачами Товару та за допомогою Веб-сайтуhttps://ligrand.ua/.

2.10. «Замовлення» - належно оформлена та розміщена на Веб-сайті https://ligrand.ua/ заявка Покупця на купівлю Товарів, що адресується Продавцю.


3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. За даною угодою Продавець переймає на себе обов'язок надавати Замовнику такі послуги:

3.1.1. Продавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором продати Товар або надати Послугу на основі Замовлення, оформленого Замовником на відповідній сторінці Веб-сайту https://ligrand.ua/, а Замовник зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, придбати Товар і сплатити за нього кошти.

3.1.2. Продавець гарантує, що Товар не переданий в заставу, не є предметом спору, не перебуває під арештом , не перебуває під будь-яким видом обтяжень а також на нього відсутні будь-які права третіх осіб.

3.1.3. Продавець та Замовник підтверджують, що чинний Договір не є фіктивною чи удаваною угодою або угодою, укладеною під впливом тиску чи обману.3.1.4. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, які регулюють сферу правовідносин, що виникають ті діють в процесі виконання цього Договору, а також гарантує, що має право на виробництво та/або реалізацію товару без будь-яких обмежень, у відповідності з вимогами діючого законодавства України.


4. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Продавець зобов'язаний:

4.1.1. Надавати послуги, вказані в розділі 3 цього Договору, належним чином і в строк відповідно до умов цього Договору.

4.1.2. Виконувати замовлення Замовника в разі надходження від нього оплати;

4.1.3. Передати Замовнику Товар згідно з вибраним зразком на відповідній сторінці Вебсайтуhttps://ligrand.ua/, оформленим Замовленням і умовами даного Договору;

4.1.4. Перевірити якісні і кількісні характеристики Товару під час його пакування на складі.

4.2. Замовник зобов'язаний:

4.2.1. Своєчасно оплачувати послуги Продавця на умовах цього Договору.

4.2.2. Ознайомитись з інформацією про Товар, яка розміщена на сайті Продавця;

4.2.3. При отриманні Товару у особи, що здійснила його доставку, впевнитися у цілісності та комплектності Товару шляхом огляду вмісту упаковки. У випадку виявлення пошкоджень чи неповної комплектації Товару – зафіксувати їх в акті, який разом із Покупцем повинна підписати особа, яка здійснила його доставку Покупцеві.


4.3. Продавець має право:

4.3.1. Призупинити послугу у разі неотримання платні за послугу, що надається;


4.4. Замовник має право:

4.4.1. Оформити замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту https://ligrand.ua/.

4.4.2. Вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.


5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Вартість послуг визначається прейскурантом цін викладеному на сайті Продавця.

5.2. Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем та зазначається на відповідній сторінці Веб-сайту https://ligrand.ua/. Ціна Договору визначається шляхом додавання цін всіх обраних Товарів поміщених у віртуальний кошик та ціни доставки, яка визначається в залежності від способу доставки відповідно до умов цього Договору.

5.3. Вартість Замовлення може змінюватись в залежності від ціни, кількості чи номенклатури товару.

5.4. Покупець може оплатити Замовлення наступними способами:1) за допомогою банківського переказу грошей на поточний рахунок Продавця;2) післяплатою при отриманні Замовлення в представництві служби доставки ТОВ «Нова Пошта»;3) будь-яким іншим способом за домовленістю з Продавцем.


6. УМОВИ ДОСТАВКИ ТОВАРУ

6.1. Замовник отримує Товар за допомогою доставки, або отримує його особисто. Порядок оплати зазначений на відповідній сторінці Веб-сайту https://ligrand.ua/.

6.2. При доставці товарів в інші міста України, що виконується іншими Службами доставки (далі компаніями-перевізниками) Замовник у повному обсязі і беззастережно погоджується з Правилами перевезення вантажів цими компаніями-перевізниками.

6.3. Факт отримання товару та відсутність претензій до якості товару, який доставляється Компаніями-перевізниками, Замовник підтверджує власним розписом у товаротранспортній накладній, декларації Компанії-перевізника, або у видатковій накладній при отриманні товару. Зі свого боку, Продавець гарантує відвантаження товару Компанії-перевізнику у кількості, зазначеній і оплаченій Покупцем, в комплектності згідно специфікації цього товару і в належному (робочому) стані і якості.6.4. Всі питання, що виникли в процесі оплати і отримання Товару, Покупець може з'ясувати за контактними даними в розділі Контакти.


7. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

7.1. При отриманні Товару на складі перевізника, від кур’єра або Продавця, Замовник зобов’язаний перевірити зовнішню цілісність упаковки, після чого відкрити її та безпосередньо пересвідчитися у належному зовнішньому стані Товару (відсутності механічних пошкоджень) та повноті його комплектності.

7.2. У випадку наявності хоча б одного з перерахованих недоліків, Замовник зобов’язаний зафіксувати його у складеному акті довільної форми. Акт повинен бути підписаний Замовником та особою, що здійснила доставку Товару.

7.3. Протягом 3 (трьох) днів Покупець зобов’язаний повідомити представника Продавця відповідального за оформлення замовлення на Товар про виявлені недоліки та домовитися про заміну Товару.

7.4. Умови обміну/повернення Товару неналежної та належної якості відбувається відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів».


8. ОСОБЛИВІ УМОВИ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором і чинним законодавством України.

8.2. У разі виникнення спорів, пов'язаних з виконанням Сторонами цього Договору, Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом переговорів.

8.3. У випадку не досягнення згоди шляхом переговорів між Сторонами усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають з цього Договору або у зв'язку з ним, у тому числі що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню у відповідному суді відповідно законодавства України.


9. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)

9.1. Сторони не несуть відповідальності за повне або часткове невиконання передбачених цим Договором зобов'язань, якщо таке невиконання пов'язане з обставинами непереборної сили (форс-мажор).

9.2. Сторона, що посилається на обставини непереборної сили, зобов'язана письмово сповістити іншу сторону протягом 3 (трьох) днів про настання таких обставин.

9.3. Якщо обставина непереборної сили безпосередньо вплинула на виконання зобов'язань в строк, встановлений в цьому Договорі, термін виконання зобов'язань відкладається пропорційно часу дії відповідної обставини.


10. ІНШІ УМОВИ

10.1. У всіх випадках, не обумовлених і не передбачених в цьому Договорі, Сторони повинні керуватися чинним законодавством України.

10.2. Вся текстова інформація та графічні зображення, що розміщені на сайті інтернетмагазину https://ligrand.ua/ є власністю Продавця та/або його постачальників і виробників Товару.


УГОДА КОРИСТУВАЧА щодо порядку користування Інтернет-сайтом


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця Угода користувача (далі — Угода) відноситься до сайту Інтернет-магазину «Ligrand», розташованому за адресою https://ligrand.ua/,

1.2. Ця Угода регулює відносини між Адміністрацією сайту Інтернет-магазину «Ligrand» (Далі – Адміністрація сайту) і Користувачем даного Сайту.

1.3. Адміністрація сайту залишає за собою право в будь-який час змінювати, додавати або видаляти пункти цієї Угоди без повідомлення Користувача.

1.4. Продовження використання Сайту Користувачем означає прийняття Угоди та змін, внесених до цієї Угоди.

1.5. Користувач несе персональну відповідальність за перевірку цієї Угоди на наявність змін у ньому.


2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

2.1. Наведені нижче терміни мають для цілей цієї Угоди таке значення:

2.1.1. «Ligrand» — Інтернет-магазин, розташований на доменному імені ligrand.ua, який здійснює свою діяльність за допомогою Інтернет-ресурсу і супутніх йому сервісів.

2.1.2. Інтернет-магазин — сайт, що містить інформацію про товар, продавця, а також дозволяє здійснити вибір замовлення і (або) придбання Товару.

2.1.3. Адміністрація сайту Інтернет-магазину — уповноважені співробітники на управління Сайтом, що діють від імені «Ligrand».2.1.4. Користувач сайту Інтернет-магазину (далі- Користувач) - особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет та використовує Сайт.

2.1.5. Зміст сайту Інтернет-магазину (далі — Зміст) — охоронювані результати інтелектуальної діяльності, включаючи графічні, текстові, фотографічні, похідні, складові та інші твори, призначені для користувача інтерфейси, візуальні інтерфейси, назви товарних знаків, логотипи, програми , бази даних, а також дизайн, структура, вибір, координація, зовнішній вигляд, загальний стиль і розташування даного Змісту, що входить до складу Сайту та інші об'єкти інтелектуальної власності всі разом і / або окремо, що містяться на сайті Інтернет-магазину.

2.1.6. Cookies — це уривки інформації, які веб-сайт передає на жорсткий диск Користувача для зберігання інформації, пов’язаної з веб-сайтом.


3. ПРЕДМЕТ УГОДИ

3.1. Предметом цієї Угоди є надання Користувачеві Інтернет-магазину доступу до товарів, які містяться на Сайті, та послуг, які надаються Сайтом.

3.2. Інтернет-магазин надає Користувачеві наступні види послуг (сервісів): доступ до електронного контенту, перегляду контенту; доступ до засобів пошуку та навігації Інтернет-магазину; надання Користувачеві можливості розміщення повідомлень, коментарів, рецензій користувачів, виставлення оцінок контенту Інтернет-магазину; доступ до інформації про товар і до інформації про придбання Товару на платній основі; інші види послуг (сервісів), що реалізуються на сторінках Інтернет-магазину.

3.3. Під дію цієї Угоди підпадають всі існуючі (реально функціонуючі) на даний момент послуги (сервіси) Інтернет-магазину, а також будь-які їхні подальші модифікації і з'являються надалі додаткові послуги (сервіси) Інтернет-магазину.

3.4. Ця Угода є публічною офертою. Отримуючи доступ до Сайту Користувач вважається таким що приєднався до цієї Угоди.

3.5. Використання матеріалів і сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства України


4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Адміністрація сайту має право:

4.1.1. Змінювати правила користування Сайтом, а також змінювати зміст даного Сайту. Зміни набирають чинності з моменту публікації нової редакції Угоди на Сайті.

4.1.2. Обмежити доступ до Сайту в разі порушення Користувачем умов цієї Угоди.

4.2. Користувач має право:

4.2.1. Отримати доступ до використання Сайту.

4.2.2. Користуватися всіма наявними на Сайті послугами, а також купувати будь-які Товари, пропоновані на Сайті.

4.2.3. Користуватися Сайтом виключно в цілях і порядку, передбачених Угодою та не заборонених законодавством України.


4.3. Користувач Сайту зобов'язується:

4.3.1. надавати на запит Адміністрації сайту додаткову інформацію, яка має безпосереднє відношення до надаваних послуг даного Сайту.

4.3.2. Дотримуватися майнові і немайнові права авторів та інших правовласників при використанні Сайту.4.3.3. Не вживати дій, які можуть розглядатися як порушують нормальну роботу Сайту.

4.3.4. Не поширювати з використанням Сайту будь-яку конфіденційну та охоронювану законодавством України інформацію про фізичних чи юридичних осіб.

4.3.5. Уникати будь-яких дій, в результаті яких може бути порушено конфіденційність охороняється законодавством України інформації.

4.3.6. Не використовувати Сайт для розповсюдження інформації рекламного характеру, інакше як за згодою Адміністрації сайту.

4.3.7. Не використовувати сервіси сайту Інтернет-магазину з метою:

4.3.7.1.завантаження контенту, який є незаконним, порушує будь-які права третіх осіб; пропагує насильство, жорстокість, ненависть і (або) дискримінацію за расовою, національною, статевою, релігійною, соціальною ознаками; містить недостовірні відомості і (або) образи на адресу конкретних осіб, організацій, органів влади.

4.3.7.2.спонукання до вчинення протиправних дій, а також сприяння особам, дії яких спрямовані на порушення обмежень і заборон, що діють на території України.

4.3.7.3.порушення прав неповнолітніх осіб та (або) заподіяння їм шкоди в будь-якій формі.

4.3.7.4.утиску прав меншин.

4.3.7.5.видавання себе за іншу людину або представника організації і (або) співтовариства без достатніх на те прав, у тому числі за співробітників даного Інтернет-магазину.

4.3.7.6.введення в оману щодо властивостей і характеристик будь-якого Товару з каталогу Інтернет-магазину, розміщеного на Сайті.

4.3.7.7.некоректного порівняння Товару, а також формування негативного ставлення до осіб, що (не) користуються певними Товарами, або засудження таких осіб.


4.4. Користувачеві забороняється:

4.4.1. використовувати будь-які пристрої, програми, процедури, алгоритми і методи, автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання або відстеження змісту Сайту даного Інтернет-магазину;

4.4.2. порушувати належне функціонування Сайту;

4.4.3. будь-яким способом обходити навігаційну структуру Сайту для отримання або спроби отримання будь-якої інформації, документів або матеріалів будь-якими засобами, які спеціально не представлені сервісами даного Сайту;

4.4.4. несанкціонований доступ до функцій Сайту, будь-яких інших систем або мереж, що належать до даного Сайту, а також до будь-яких послуг, пропонованим на Сайті;

4.4.5. порушувати систему безпеки або автентифікації на Сайті або в будь-якій мережі, що відноситься до Сайту;

4.4.6. виконувати зворотний пошук, відслідковувати або намагатися відслідковувати будьяку інформацію про будь-якому іншому користувачів сайту;

4.4.7. використовувати Сайт і його Вміст у будь-яких цілях, заборонених законодавством України, а також підбурювати до будь-якої незаконної діяльності або іншої діяльності, що порушує права інтернет-магазину або інших осіб.


5. ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ

5.1. Сайт і Зміст, що входить до складу Сайту, належить і управляється Адміністрацією сайту.

5.2. Зміст Сайту не може бути скопійовано, опубліковано, відтворено, передано або поширене будь-яким способом, а також розміщено в глобальній мережі «Інтернет» без попередньої письмової згоди Адміністрації сайту.

5.3. Зміст Сайту захищений авторським правом, законодавством про товарні знаки, а також іншими правами, пов'язаними з інтелектуальною власністю, і законодавством про недобросовісну конкуренцію.

5.4. Придбання Товару, пропонованого на Сайті, може потребувати створення облікового запису Користувача.